Document and pen on the desk, silhouettes of business people shaking hands in the background

 

Du kan känna dig helt trygg. Det har blivit allt vanligare att sälja sina kundfakturor och en av anledningarna är att man vill förbättra likviditeten i företaget. Detta är bra för din leverantör, alltså för dig!

Fakturaförsäljning frigör resurser eftersom företaget kan räkna med en enklare administration i slutändan. Man sparar värdefull tid som istället kan läggas på den viktiga kärnverksamheten så att de kan lägga mer tid på det som faktiskt du kräver utav företaget!