Cropped view of businessman holding a briefcase outdoors

 

Vi tecknar ett avtal med er efter ett telefonmöte eller ett besök hos er. Vi gör  en kreditbedömning av ert företag och beslutar om kreditlimit. När detta är klart kan ni överföra fakturorna löpande och utdelning sker på godkända fakturor inom 24 timmar i normalfallet. I enskilda fall måste vi bekräfta fakturorna hos fakturamottagaren vilken kan ta något längre tid.

Vad händer om kunden ej betalar?

Vi skickar en påminnelse med avgift efter fem till sju dagar efter förfallodatum. Efter ytterligare tio dagar skickar vi inkassokrav. Vid eventuell invändning kontaktar vi er för dialog. Om ej betalning skett eller invändning inkommit vidtas rättsliga åtgärder.

Vi agerar proffesionellt för att värna om er kundrelation.