Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.
Hittar ni inte vad ni söker är ni alltid välkomna att kontakta vår kundservice!

Fakturaköp

Vi har ingen för alla gällande prissättning. Istället baseras er kreditavgift på vilken typ av avtal som tecknas, hur många fakturor ni säljer, hur stort det genomsnittliga fakturabeloppet är samt vilka kunder ni fakturerar. Kreditavgiften ligger på mellan 1-5% av fakturabeloppet. Hos oss finns inga fasta årsavgifter eller andra onödiga kostnader.

Bankerna betalar ofta inte ut mer än 70-80% av fakturans värde, med avdrag för kreditavgiften. Vi betalar ut 100% av fakturans värde, med avdrag för kreditavgiften. Utbetalningstiderna hos bankerna kan även vara långa, hos oss får ni betalt inom 24 timmar.

Vi är en flexibel partner med snabba beslutsprocesser. Hos oss ska varje kund känna sig som en storkund.

Vi betalar ut pengarna till er samma dag som vi godkänt fakturamottagaren. Betalning som fullgörs innan 13:30 är er tillhanda samma dag. Annars erhåller ni pengarna dagen efter.

Skulle er kund inte betala fakturan senast på förfallodagen hanterar vi påminnelseprocessen åt er. Vi skickar då ut en påminnelse. Om fakturan trots detta inte betalas skickar vi den vidare till inkasso hos vår samarbetspartner NordKapital. Vår kundtjänst är ständigt till såväl er som er kunds förfogande under processen, där vi alltid värnar om er affärsrelation.

Nej, vi finansierar inte förfallna fakturor. Vill ni sälja förfallna fakturor eller få hjälp med indrivning? Kontakta vår inkassoavdelning.

Orderfinansiering

Vi har ingen för alla gällande prissättning. Istället baseras er kreditavgift hur många fakturor ni belånar, hur stort det genomsnittliga fakturabeloppet är samt hur länge finansieringen sträcker sig.  

Vi betalar ut pengarna till er samma dag som vi godkänt fakturamottagaren. Betalning som fullgörs innan 13:30 är er tillhanda samma dag. Annars erhåller ni pengarna dagen efter.

Nej. Ni väljer helt själva vilka och hur många fakturor som ni önskar belåna genom oss. Vi har inga fasta eller dolda avgifter. Ni nyttjar våra tjänster när ni vill, inte för att ni måste. Det är vad vi kallar en flexibel och modern finanspartner.

I samband med att ni tecknar avtal med oss kommer ni att besvara ett antal frågor om er och er verksamhet. Detta i syfte att bygga en kundkännedom. Ibland kan det krävas dokumentation kring inköpet/ordern, som exempelvis en BL.

Avtalsfinansiering

Vi har ingen för alla gällande prissättning. Istället baseras er kreditavgift på vilken typ av avtal som tecknas, hur många avtal ni säljer, hur lång den genomsnittliga avtalstiden är samt vilka kunder ni fakturerar. Kreditavgiften ligger på en diskontering om cirka 3-12 månader.

Vi betalar ut pengarna till er samma dag som vi godkänt fakturamottagaren. Betalning som fullgörs innan 13:30 är er tillhanda samma dag. Annars erhåller ni pengarna dagen efter.

Avtalet mellan er och er kund fortskrider som vanligt. Novo övertar dock rätten till betalning och fakturerar månatligen kunden under den aktuella avtalsperioden.

Skulle er kund inte betala fakturan senast på förfallodagen hanterar vi påminnelseprocessen åt er. Vi skickar då ut en påminnelse. Om fakturan trots detta inte betalas skickar vi den vidare till inkasso hos vår samarbetspartner NordKapital. Vår kundtjänst är ständigt till såväl er som er kunds förfogande under processen, där vi alltid värnar om er affärsrelation.

Övriga frågor

Novo Kapital är ett svenskt finansbolag som huvudsakligen arbetar med fakturaköp, fakturabelåning och fakturaservice. Har ni genom Novo fått en faktura från en av era leverantörer beror det på att de samarbetar med oss. Har ni frågor eller invändningar mot fakturan, kontakta oss!

Har ni fått en påminnelse eller ett inkassokrav från oss eller vår samarbetspartner NordKapital Aktiebolag? Då beror det på att ni inte betalt en faktura i tid. Behöver ni ytterligare information eller fakturaunderlag ber vi er att kontakta oss skyndsamt.

Hittar du inget svar på din fråga? Kontakta oss!